Spændingshovedpine

Er du plaget af vedvarende hovedpiner, der føles som et stramt bånd omkring dit hoved? I denne guide gennemgår vi mulige årsagerne til, og de forebyggende tiltag mod, spændingshovedpine, samt præsenterer mulige behandlingsmetoder.

 

spændingshovedpine

Hvad er spændingshovedpine?

De fleste mennesker oplever spændingshovedpine en gang imellem. Det er smertefuldt og irriterende, og hvis du oplever det ofte, kan det være svært at få hverdagen til at hænge sammen. Hovedpinen kan have mange årsager, og de fleste kan man faktisk godt gøre noget ved, så du kan slippe for ondt i hovedet. En af årsagerne til hovedpine, som mange glemmer at undersøge, er synet. Du kan få spændingshovedpine, hvis du har uopdagede synsfejl. Dårligt samsyn, hvor øjnene ikke arbejder godt sammen, eller du har svært ved at stille skarpt, kan også give hovedpine. Alt sammen kan din optiker heldigvis hjælpe dig med, så du kan slippe for spændingshovedpine forårsaget af dårligt syn.

Symptomer på spændingshovedpine

Spændingshovedpine opleves som en dump og vedholdende smerte. Mange beskriver det som en pressende smerte om hovedet, eller et stramt bånd om panden. Spændingshovedpine bliver sjældent voldsommere af fysisk aktiviteter og der opleves sjældent kvalme i sammenhæng med hovedpinen.

Hyppighed

Oplever du hovedpine et par gange om måneden, er det indenfor normalområdet  – det betyder dog ikke at du skal lade være med at gøre noget. Er det samme situation, der udløser hovedpine – f.eks ekstra lange arbejdsdage eller meget koncentreret arbejde – kan du måske undgå hovedpinen ved at sikre at du ikke har behov for læse- eller arbejdsbriller, eller sørge for at holde flere pauser i løbet af arbejdstiden.

Får du regelmæssig hovedpine, dvs. flere gange om ugen, eller har du kronisk hovedpine, dvs. hver eller hver anden dag, bør du opsøge lægen for at finde årsagen til hovedpinen. Vedvarende spændingshovedpine kan blive en større belastning, der mindsker din livskvalitet.

Skyldes din spændingshovedpine dit syn?

Der kan være mange årsager til hovedpine. Typiske syndere er dårlige arbejdsstillinger og  muskelspændinger, at vi ikke har sovet nok eller godt nok, og for lidt væske og uregelmæssige måltider. Mange kvinder kan også opleve hovedpine i forbindelse med hormonsvingninger. Hvis du kan udelukke de ovenstående årsager, eller får ondt i hovedet når du læser, skriver eller ved skærmarbejde, er det en god idé at undersøge om din spændingshovedpine kan skyldes bygningsfejl på øjet eller dårligt samsyn.

Hvad kan din optiker gøre ved spændingshovedpine?

Din optiker kan undersøge dine øjne og se om du har behov for synskorrektion med enten briller eller kontaktlinser. Det foregår ved en almindelig synstest, der tager omkring 30 min. Optikeren kan både opdage bygningsfejl, om du er kort- eller langsynet, eller om der kan være andre problemer med dit syn og hvilken type briller eller kontaktlinser, der kan afhjælpe problemet.

Problemer med samsynet kan ikke fastslås udelukkende ved en almindelig synstest. Det kræver en specialiseret synstest, som din optiker også kan udføre.

 

Find en optiker nær dig her

Skærmbriller eller læsebriller mod spændingshovedpine

Både skærmarbejde og læsning kan give hovedpine. Det sker, fordi du er nødt til at koncentrere dig vedvarende for at se på samme afstand. Vedvarende skærmarbejde, der  anstrenger øjnene, kan give hovedpine.

Mange kan have god gavn af en læse- eller skærmbrille. Skærmbrillen er tilpasset til dine behov, og hjælper dig med at se skærmen klart uden at du skal overanstrenge øjnene.

Vi forbinder ofte læse- eller skærmbriller med en mere moden alder, men de kan også være relevante for børn og unge for at modvirke spændingshovedpine. De hjælper med et godt og uanstrengt syn, der modvirker spændingshovedpine og kan medvirke til større koncentration og arbejdsro.

Samsynstræning mod spændingshovedpine

Et godt og velfungerende samsyn er ikke en selvfølge. Undersøgelser har vist en direkte sammenhæng mellem de områder i hjernen, der styrer synet og nakkemusklerne. Resultatet er, at der opstår spændinger i nakkemusklerne, når du koncentrerer dig og derved fremkaldes en spændingshovedpine.

Problemer med samsynet kan opstå, hvis vi ikke bruger synet på alle afstande i en aktiv hverdag. Skærme er blevet så stor en del af både arbejde og fritid at det fulde synspotentiale ikke udnyttes ofte nok. Synet er på overarbejde på nogle områder og bliver underudviklet på andre områder på grund af ensidig fokusering.

Både øjnenes koordination og fokus styres af muskler i og omkring øjet. Hvis musklerne ikke er tilstrækkeligt øvede, kan du have behov for samsynstræning.

Hvis du har problemer med samsynet, skal du gennemgå et forløb med synstræning, der foregår både hos optikeren og med hjemmeopgaver. Det tager mellem 15-30 minutter om dagen og giver hurtigt gode resultater hos de allerfleste, og forløbet varer for det meste omkring 4 måneder for at opnå permanent forbedrede resultater.

Har du været ude for et uheld, hvor du har fået en hjernerystelse, en piskesmældsskade eller en udløsning af en airbag eller andet, kan det også påvirke dit syn og være årsag til hovedpine. Hoved- og nakkeskader kan nemlig give ændringer i øjets finmotorik, så du skal bruge unødig meget energi på at fastholde et klart syn. I en del tilfælde kan det også afhjælpes med synstræning.