Persondatapolitik

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi, behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed. Indsamling, behandling og opbevaring mv. af visse personoplysninger kan være lovpligtig.

Indsamling af dine personlige oplysninger

Vi kan indsamle oplysninger om dig på følgende måde:

  • Når du kontakter os via vores kontaktformular på vores hjemmeside www.optikteam.dk/kontakt

I forbindelse hermed kan vi blandt andet indsamle følgende personoplysninger:

  • Navn, identifikations- og kontaktoplysninger (e-mailadresse),

Brug af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til konkrete og begrænsede forretningsmæssige formål i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om databeskyttelse.
Dine oplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

  • Levering af ydelser til dig (besvarelse af din henvendelse),
  • Øvrig kommunikation med dig.

Retsgrundlag for behandling af personlige oplysninger

Dine personoplysninger kan blandt andet behandles:

  • Til at opfylde en aftale med dig,
  • Til at overholde en retlig forpligtelse.

Sådanne legitime interesser kunne f.eks. være forbedring af vores service, produkter eller ydelser, statistik og analyse eller besvarelse af dine henvendelser.

Helbredsoplysninger betragtes som følsomme oplysninger. OptikTeam (Hovedkontoret) indsamler ikke helbredsoplysninger om kunderne.

Hvem modtager dine personoplysninger?

OptikTeam benytter i forbindelse med henvendelser fra vores kontaktformular på vores hjemmeside ingen tredjeparter. Vi videresender derfor ingen oplysninger til tredjepart.

Sletning af personoplysninger

Alle oplysninger slettes så snart henvendelsen og sagen herom er afsluttet imellem parterne (afsender og OptikTeam.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode os om at få indsigt i dine personoplysninger samt berigtige, slette eller begrænse brugen af oplysningerne. Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger. Hvis en sådan indsigelse er berettiget, må oplysningerne ikke længere behandles til de konkrete formål.

Under særlige omstændigheder har du endvidere en ret til dataportabilitet. Det betyder, at du kan anmode om at få de oplysninger, du selv har givet til forretningen, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Hvis det er teknisk muligt, kan du også anmode om at få oplysningerne transmitteret til en tredjepart.

Behandler vi dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, herunder samtykke til direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette berører dog ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på dit samtykke, før du har tilbagekaldt det.

Hvis du vil klage over behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til os. Hvis det konkrete forhold, du klager over, ikke er blevet løst af os, og du ønsker at gå videre med sagen, kan du klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk.
www.datatilsynet.dk